Post-Flood Relief 2020: Support Packages Were Delivered To The Villagers In Phong My Commune

  • 27 October, 2020
  • ckcvietnam

On 24th October, CKC arrived in Phong My commune, Phong Dien district to present support packages to all households affected by typhoons and floods of  Khe Tran village, and to give 100kg of rice from the Winter Heaven Florida volunteer group to 10 households of Ha Long village.

 

 

“The latest storm and flood caused nearly 70% of the rubber trees to collapse, not to mention acacias and other small plants, while acacias and rubber trees are the main crops of the villagers. “ – According to Ms. Le Na – Phong My commune official. Mr. Phuc – Khe Tran village head – also said that Ham Heo tourist area, which used to be a major source of income for the villagers with the highest number of visitors of 2,000 per day, is now severely affected when most of the stilt houses collapsed. Not only that, the livestock activities also face many difficulties. “Before the storm, there was a program that subsidized 10 households with five goats for each, but now half are dead.” – Mr. Phuc shared.

 

Rubber trees, the main crop of the Khe Tran villagers, collapsed after the typhoons and floods. Source: Chi Nhan

 

Knowing that disaster relief is a long journey, CKC still hopes that the gifts we give on behalf of the contributors can partly support those affected during this time of distress. CKC also wants to continue to implement community development programs for the Pa Hy ethnic minorities living here to bring about more sustainable changes.

 

Support package consists of basic necessities such as rice, milk, cooking oil, fish sauce, sugar, salt, canned fish, flour and soap. Source: Chi Nhan

 

The villagers are bringing support packages to their home. Source: Chi Nhan

 

CKC would like to thank all the generosity from all over the world for supporting us in this activity. We look forward to accompanying you in the next activities.

 

Writer: Chi Duong


HỖ TRỢ BÃO LŨ 2020: CÁC PHẦN QUÀ ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN ĐỒNG BÀO

BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI Xà PHONG MỸ

Sáng ngày 24 tháng 10, CKC đã có mặt tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để chuyển tặng tận tay các phần quà hỗ trợ bão lũ đến toàn hộ dân tại thôn Khe Trăn, cũng như 100kg gạo từ nhóm thiện nguyện Winter Heaven Florida đến 10 hộ dân tại thôn Hạ Long.

 

“Trận bão lũ vừa qua đã khiến gần 70% cây cao su bị gãy sập, đó là chưa tính đến cây tràm và các cây con khác. Trong khi đó, tràm và cao su lại là cây chủ lực của bà con nơi đây.” – Theo thông tin từ chị Lê Na – cán bộ xã Phong Mỹ.  Anh Phúc – trưởng thôn Khe Trăn còn cho biết khu du lịch Hầm Heo – từng là  nguồn sinh kế quan trọng cho bà con trong bản với lượt khách tham quan cao nhất là 2000 lượt một ngày – nay cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi hầu hết các căn nhà sàn đều bị sập.  Không những thế, hoạt động chăn nuôi của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. “Trước bão có chương trình hỗ trợ cấp dê cho 10 hộ, mỗi hộ năm con, nhưng giờ đã chết hết một nửa.” – Anh Phúc chia sẻ.

 

Tuy biết rằng việc bù đắp cho những tổn thất sau thiên tai của người dân là một hành trình dài, CKC vẫn hy vọng rằng những món quà mà chúng tôi được thay mặt chuyển tặng hôm nay có thể phần nào hỗ trợ người dân qua giai đoạn ngặt nghèo hiện tại. CKC cũng mong muốn có thể tiếp tục triển khai những chương trình phát triển cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số Pa Hy sinh sống tại đây để mang lại những thay đổi bền vững hơn cho người dân trong thời gian tới.

 

Một lần nữa, CKC trân trọng cảm ơn những tấm lòng từ khắp trong và ngoài nước đã ủng hộ hoạt động hỗ trợ bão lũ này. Rất mong được đồng hành cùng anh chị trong những hoạt động tiếp theo.