CKC – Năm Năm Đầu Tiên (2017-2022)

  • 30 January, 2023
  • ckcvietnam

Năm 2023 đánh dấu một cột mốc mới của CKC sau chặng đường 5 năm hình thành và phát triển đầu tiên (2017-2022). Những gì CKC đã đạt được trong hành trình 5 năm phát triển cộng đồng và nghiên cứu xã hội sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ phi thường của các đồng nghiệp, đối tác, cộng tác viên và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào khi dành một chút thời gian để nhìn lại chặng đường mà chúng tôi đã đi được và mong muốn được tiếp tục hành trình thú vị phía trước với tất cả các bạn.