CKC TIẾP NỐI VIỆC TRAO ĐỔI VÀ LAN TỎA KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TỪ CÁC DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC HỘI THẢO ĐỊA PHƯƠNG

  • 26 October, 2023
  • ckcvietnam

Vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, CKC đã có cơ hội tiếp nối hoạt động chia sẻ kết quả và các ấn phẩm truyền thông của Dự án “Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” mà CKC đã thực hiện từ 2020-2022 tại hội thảo “Phát huy giá trị văn hóa dân gian vùng Đầm phá Tam Giang – Cầu Hai trong phát triển du lịch” do Hội Văn Nghệ Dân Gian Thừa Thiên Huế tổ chức. Đến với hội thảo, CKC đã trình bày hai bài tham luận bao gồm:

  1. “Khai thác các giá trị văn hóa dân gian và tri thức bản địa trong việc phát triển du lịch vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”. Bài viết tổng hợp các kết quả Dự án từ góc nhìn nguồn lực du lịch kết hợp với các lý thuyết “Kinh tế trải nghiệm” và “Kiến tạo câu chuyện” để đưa ra các định hướng phát triển du lịch văn hóa dân gian của vùng đầm phá ở nhiều cấp khác nhau từ cộng đồng tham gia du lịch, các doanh nghiệp, và các nhà quản lý.

  1. “Làng xã cư trú ven bờ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai: điểm đến hấp dẫn cho hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng”. Bài viết tìm hiểu các làng xã cư trú ven phá để phân tích các sản phẩm và trải nghiệm du lịch tiềm năng có thể phục vụ cho các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng nơi đây.

 

Để tổng kết, hội thảo đã nhấn mạnh giá trị và tầm quan trọng của việc tiếp cận và làm việc trực tiếp cùng người dân để có thể thu kếtvà gìn giữ những nét văn hóa và tri thức bản địa, từ đó phục vụ cho việc phát triển du lịch. Đây cũng chính là những việc mà CKC luôn cam kết và cố gắng thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của Trung tâm.

Quyên Mai


Thông tin về Dự án:

https://ckcvietnam.org/projects/tam-giang-cau-hai-lagoon-folk-culture-and-local-knowledge-as-a-resource-for-community-based-ecotourism/

Các ấn phẩm của Dự án:

Phiên bản tiếng Việt: https://bit.ly/3DRRbSJ

Phiên bản tiếng Anh: https://bit.ly/3YfFVry