Khởi động Dự án: “Sử dụng phương pháp tiếp cận giới trong kể chuyện: Thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học”

  • 7 October, 2022
  • ckcvietnam

Khởi động Dự án: “Sử dụng phương pháp tiếp cận giới trong kể chuyện: Thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học”

Từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022, Trung tâm CKC sẽ triển khai Dự án” Sử dụng phương pháp tiếp cận giới trong kể chuyện: Thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học” tại 5 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Huế. Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Tình nguyện viên Quốc tế Úc (Australian Volunteers International – AVI) thông qua Quỹ Tác động Chương trình Tình nguyện viên Úc (Australian Volunteers Program Impact Fund) và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt triển khai trong thời gian sắp đến.
Dự án hướng đến tập huấn giáo viên thực hành các phương pháp tiếp cận giới trong giảng dạy để định nghĩa lại lại các chuẩn mực giới còn tồn tại và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong hệ thống giáo dục địa phương.
CKC xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổ chức Tình nguyện viên Úc (AVI) vì đã tin tưởng và trao cho chúng tôi cơ hội thực hiện Dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục.