“Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”

  • 22 March, 2022
  • ckcvietnam
“Nước ngầm – Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”
Theo Báo cáo Nguồn nước Phát triển Thế giới của Liên Hiệp Quốc, Nước ngầm là một nguồn tài nguyên quan trọng cung cấp gần một nửa lượng nước uống trên toàn thế giới, khoảng 40% lượng nước cho nông nghiệp được tưới tiêu và khoảng 1/3 lượng nước cần thiết cho ngành công nghiệp. Với truyền thống tôn vinh giá trị tài nguyên nước, Ngày Nước Thế Giới năm 2022 lựa chọn chủ đề “Nước ngầm” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính cấp thiết trong việc bảo tồn nguồn nước tiềm ẩn và quý giá này.
Thông qua các nghiên cứu xã hội, CKC có cơ hội gặp gỡ các hộ gia đình bản địa ở những vùng đất xa xôi, hẻo lánh nơi mà hệ thống nước sạch quốc gia chưa thể tiếp cận. Đối với họ, nước ngầm là tất cả những gì họ có để sinh hoạt và duy trì sinh kế dựa trên các hoạt động trồng trọt hay nuôi trồng thủy sản.
Không chỉ là tài nguyên thiết yếu cho sự sống, CKC hiểu được nguồn nước thiên nhiên còn mang những giá trị văn hóa tinh thần vô giá qua chia sẻ của những cộng đồng mà CKC đã có dịp làm việc cùng. Như “bến nước” của người Ê Đê hay “giọt nước” của người JRai vừa là nguồn nước chính vừa là nơi kết nối những giá trị văn hóa tinh thần mà họ luôn lưu giữ từ đời này sang đời khác thông qua những lễ hội hàng năm.
Có thể nói nước (nói chung) và nước ngầm (nói riêng) luôn là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm gia tăng, nước ngầm chính là chìa khóa cho mọi sự phát triển bền vững. Hãy cùng CKC chung tay và lan tỏa tinh thần bảo vệ nguồn nước, bảo vệ Trái đất, và bảo vệ sự sống.
Hân Nguyễn