“The Read-lish: English Book Corner” – Call for Book Donation: Promoting Reading Culture

  • 7 January, 2022
  • ckcvietnam

 

 

CALL FOR BOOK DONATION: PROMOTING READING CULTURE

 

Should you want to accompany us on the journey of knowledge co-creation for future generations, or simply want to give your old books to those who are in need, please join us in the community project “The Read-lish: English Book Corner”. The project was initiated by the UCI International Educational Investment and Development Joint Stock Company (UCI Company) and the Center for Knowledge Co-creation and Development Research (CKC). The Project’s goal is to develop reading culture and enhance English and social skills for pupils through building English book corners and knowledge sharing activities. The Project will be implemented within 5 years (2022 – 2026) in five disadvantaged communities in Thua Thien Hue province to support pupils aged 6 to 18 access books and sharing sessions that will enrich and improve their knowledge and skills. In 2022, the Project will kick off the establishment of an English book corner at Huyen Khong English Center in Huong Ho ward, Hue city.
Some examples of books are in need:
– Science books;
– Literature books;
– Art books;
– Language learning books;
– Book of life skills; and
– Foreign newspapers or magazines.

If you have any books you would like to donate, please drop them into the following location by no later than 25 January 2022:
Center for Knowledge Co-creation and Development Research (CKC)
Address: 4th floor, 14 Nguyen Van Cu street, Vinh Ninh ward, Hue city
Phone number: (+84) 2343 876 877/(+84) 838 567 428

If you are unable to bring the books to the above location, please fill out the form below or contact us directly. We will arrange to pick up your donation here.
All contributions will be much appreciated. We believe that giving a book is to sow a small seed for the intellectual discovery journey of young generations.

For further information, please contact:
Hồ Quốc Bảo – Project Coordinator
Phone number: 0838 567 428
Email: bao.ho@ckcvietnam.org

About the Project “The Read-lish: English Book Corner
The Read-lish project was initiated by the UCI International Educational Investment and Development Joint Stock Company (UCI Company) and the Center for Knowledge Co-creation and Development Research (CKC), which aims to build small and friendly English book corners for pupils aged 6 to 18 that enrich their knowledge and skills. Through these small book corners, pupils will have the opportunity to study contemporary social issues such as environmental protection, climate change, gender stereotypes, and mental health. The Project is not only designed to arouse a passion for reading, but also create an opportunity to improve English ability and integration ability for future generations. In addition, the Project targets to nurture pupils’ soft skills through knowledge sharing activities.
The Project will be implemented within 5 years (2022 – 2026) in five disadvantaged communities in Thua Thien Hue province. In 2022, the Project will kick off the establishment of an English book corner at Huyen Khong English Center in Huong Ho ward, Hue city, Thua Thien Hue province.

About Huyen Khong English Center
Huyen Khong English Center was established in 2010 to meet the urgent requirements of developing an English teaching and learning environment for pupils with difficult conditions in Huong Ho and Huong An wards, Hue city. After more than 10 years of operation, the Center has had 7 classes with 115 lower-secondary school pupils (grades 6 to 9) whose ages are from 12 to 15. The Center currently has a small bookcase with a very limited number of books, which does not create pupils’ interest in books. Building a book corner at Huyen Khong English Center is significant to support pupils improve their English skills and social knowledge.

 


 

KÊU GỌI QUYÊN GÓP CHO GÓC SÁCH TIẾNG ANH – THÚC ĐẨY VĂN HOÁ ĐỌC CỘNG ĐỒNG

 

Nếu bạn muốn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình kiến tạo tri thức cho thế hệ tương lai, hay đơn giản bạn muốn trao cho những quyển sách cũ một cho một cuộc đời mới, hay cho những người thiết tha cần chúng, vậy thì bạn hãy tham gia đóng góp sách cho dự án cộng đồng “The Read-lish: Góc sách tiếng Anh”. Dự án được khởi xướng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI (Công ty UCI) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng Kiến tạo Tri thức (CKC). Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 5 năm từ 2022 đến 2026. Đối tượng hưởng lợi của Dự án là các học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 tại 5 cộng đồng khó khăn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong năm 2022, Dự án sẽ khởi động hoạt động Xây dựng góc sách tiếng Anh ở Trung tâm Anh Ngữ Huyền Không thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu dự án nhằm xây dựng văn hoá đọc, phát triển kỹ năng tiếng Anh, và trau dồi kỹ năng mềm cho các học sinh thông qua các hoạt động giao lưu, học hỏi, và chia sẻ kiến thức.
Các loại sách nhận đóng góp:
Với mục tiêu xây dựng một tủ sách tiếng Anh đa dạng, phù hợp cho các học sinh ở độ tuổi từ 6 đến 18, các thể loại sách mà dự án mong muốn hướng đến bao gồm:
– Sách Khoa học, Kiến thức bách khoa;
– Sách Văn học trong nước và nước ngoài;
– Sách Nghệ thuật;
– Sách Học Ngoại ngữ;
– Sách Kỹ năng sống; và
– Báo hoặc tạp chí nước ngoài.

Mọi quyên góp cho Dự án sách vui lòng gửi về trước ngày 25 tháng 1 năm 2022 tại:
Trung tâm Nghiên cứ Phát triển và Đồng Kiến tạo Tri thức (CKC)
Địa chỉ: Tầng 4, 14 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế
Số điện thoại: (+84) 2343 876 877/(+84) 838 567 428

Hoặc nếu bạn không có điều kiện mang sách tới địa điểm trên, phía dự án sẽ trực tiếp liên hệ với bạn và nhận sách quyên góp, xin vui lòng điền form đăng ký quyên góp sách tại đây.
Chúng tôi trân trọng sự đóng góp dù là nhỏ nhất và chúng tôi tin rằng tặng một quyển sách là gieo một hạt giống nhỏ cho hành trình khám phá tri thức của những học sinh khó khăn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Hồ Quốc Bảo – Điều phối dự án
Số điện thoại: 0838 567 428
Email: bao.ho@ckcvietnam.org

Về dự án “The Read-lish: Góc sách tiếng Anh
Dự án Góc sách tiếng Anh (The Read-lish) được khởi xướng bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Quốc tế UCI (Công ty UCI) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng Kiến tạo Tri thức (CKC) nhằm hướng đến việc xây dựng những góc sách tiếng Anh nhỏ nhắn, thân thiện và đem lại nhiều kiến thức bổ ích cho các học sinh ở độ tuổi 6 đến 18. Thông qua góc sách nhỏ này, học sinh có cơ hội tìm hiểu về các vấn đề đương đại trong xã hội như bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, khuôn mẫu giới, và sức khỏe tinh thần. Dự án ngoài mong muốn khơi dậy niềm đam mê đọc sách còn nhằm giúp nâng cao khả năng tiếng Anh và khả năng hội nhập cho thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, Dự án cũng hướng đến trau dồi kỹ năng mềm của các học sinh thông qua các hoạt động giao lưu, học hỏi, và chia sẻ kiến thức.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 5 năm từ 2022 đến 2026. Đối tượng hưởng lợi của Dự án là các học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 18 tại 5 cộng đồng khó khăn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong năm 2022, Dự án sẽ khởi động hoạt động Xây dựng góc sách tiếng Anh ở Trung tâm Anh Ngữ Huyền Không thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về Trung tâm Anh ngữ Huyền Không
Trung tâm Anh ngữ Huyền Không được thành lập từ năm 2010 nhằm đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của việc xây dựng một môi trường dạy tiếng Anh cho các học sinh khó khăn về điều kiện kinh tế cũng như ở xa trung tâm thành phố thuộc phường Hương Hồ và Hương An, thành phố Huế. Trải qua hơn 10 năm vận hành và hoạt động, Trung tâm đã có bảy (07) lớp với 115 học viên đang là học sinh cấp hai (lớp 6 đến lớp 9) với độ tuổi từ 12 đến 15. Tuy nhiên, Trung tâm chỉ có duy nhất một tủ sách nhỏ với lượng sách còn nhiều hạn chế, và chưa tạo được sự hứng thú cho học viên trong học tập.
Do đó, việc xây dựng một góc sách nhỏ dành riêng cho việc phát triển khả năng tiếng Anh ở Trung tâm Anh ngữ Huyền Không là cần thiết. Góc đọc sách không những giúp các học viên phát triển các kỹ năng về tiếng Anh, mà còn đem lại các kiến thức phong phú về nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.